testy jednostkowe

Testy jednostkowe

Testy jednostkowe jest to zbiór testów, które pozwalają na weryfikację jednostki kodu produkcyjnego. Jednostką takiego kodu może być  klasa, moduł, metoda. Ważne jest, aby jeden test weryfikował tylko jedną funkcjonalność. Każdy test powinien składać się z trzech podstawowych sekcji: „given”, „when”, „then”. Sekcja „given” powinna zawierać tzw. scenariusz, a więc utworzenie obiektu klasy z określonymi…
Przeczytaj więcej