Zasada pojedynczej odpowiedzialności single responsibility principle

Zasada pojedynczej odpowiedzialności

Zasada pojedynczej odpowiedzialności głosi, że każda klasa powinna być odpowiedzialna za jedną konkretną rzecz. Oznacza to mniej więcej, że nie powinien istnieć więcej niż jeden powód do modyfikacji danej klasy.