Liskov

Zasada podstawienia Liskov

Zasada podstawienia Liskov mówi nam, że w miejscu klasy bazowej można użyć dowolnej klasy pochodnej, a więc zgodność interfejsu oraz wszystkich metod musi być zachowana. Zasada ta jest zgodna z zasadą otwarte/zamknięte, gdyż klasa pochodna nie ma wpływu na zachowanie klasy nadrzędnej. Oznacza to, że klasy pochodne muszą być substytucyjne w stosunku do klas bazowych.