Zasada otwarte/zamknięte

Zasada otwarte/zamknięte

Według zasady otwarte/zamknięte każda klasa powinna być otwarta na rozbudowę, ale zamknięta na modyfikacje. Klasy powinny być pisane tak, aby na każdym etapie rozwoju aplikacji istniała możliwość ich rozszerzenia. Rozszerzenie takiej klasy powinno być przeprowadzone bez konieczności wprowadzania modyfikacji już w istniejącej części kodu.