odwrócenia zależności

Zasada odwrócenia zależności

W myśl zasady odwrócenia zależności wszystkie zależności powinny w jak największym stopniu zależeć od abstrakcji, a nie od konkretnego typu. A więc klasa wysokiego poziomu nie powinna zależeć od klasy niskiego poziomu, ale obydwie klasy powinny zależeć od abstrakcji. Moduły (klasy) wysokiego poziomu najczęściej są odpowiedzialne za ważne decyzje strategiczne i modele danej aplikacji. Dlatego…
Przeczytaj więcej